PLAN DNIA

Plan dnia jest dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 1,5-2,5 roku. 
Dzieci przez cały czas zajęć w Akademii Malucha mają zapewniony dostęp do napojów (woda, ciepła herbata) i koszyka owoców (jabłka i banany).

7:30-9:00

Schodzenie się dzieci do Przedszkola, praca z nauczycielem, zabawy

9:00-11:30

Praca z materiałem Montessori, zorganizowanie zabawy, prace plastyczne, pt. 11:00 – rytmika

10:0010:30

Drugie śniadanie przyniesione przez rodzica

11:3012:30

Zabawa w ogrodzie, w razie smogu lub niepogody zabawy w grupie, zajęcia wokalno-ruchowe

12:1512:30

Odbieranie dzieci przez opiekunów

logo_krakow_white

W roku 2018 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką