PORADNIA

Poradnia psychologiczno - pedagogiczno - logopedyczna Avalon

W Przedszkolu rozpoczyna swoją działalność Niepubliczna Poradnia psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczna Avalon.

Zadania logopedy w przedszkolu

Logopedia jest „nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku”.

Zadaniem logopedy jest zapobieganie zaburzeniom mowy (profilaktyka), rozpoznawanie (diagnoza) oraz usuwanie wad wymowy w trakcie terapii logopedycznej.

 Obejmuje też oddziaływanie na psychikę w celu wytworzenia właściwego stosunku do wady mowy i zapobiegania ujemnemu jej wpływowi na kontakty interpersonalne oraz kształtowanie osobowości.

Logopedyczne badania przesiewowe

Zadaniem przesiewowego badania mowy jest:
 – obserwacja sposobu komunikacji dziecka z otoczeniem z
odniesieniem do możliwości dziecka na danym etapie rozwoju;
 – określenie występujących barier komunikacyjnych;
 – wstępne rozpoznanie ewentualnych nieprawidłowości w mowie dziecka;
 – wskazanie do prowadzenia regularnej terapii narządu mowy

NASZ LOGOPEDA

PAULINA POGAN

WYKSZTAŁCENIE:

Pani Paulina jest absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Ignatianum, jest polonistą, nauczycielem przedszkola doświadczonym w pracy z grupą, nauczycielem montessoriańskim, ale przede wszystkim czynnym i od wielu lat praktykującym logopedą pracującym w przedszkolach, szkołach oraz poradni. 

DOŚWIADCZENIE:

Odbyła ok. 50 kursów, szkoleń m.in. : symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, fizjologiczna terapia mifunkcjonalna, programowanie języka, werbogesty, mutyzm, diagnoza wad wymowy, terapia ręki i stopy, masaż logopedyczny, diagnoza i terapia językowa dziecka z autyzmem. Cały czas poszerza swój warsztat pracy i wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach, które są niezwykłą kopalnią wiedzy oraz inspiracją do dalszych działań logopedycznych. Celem przeprowadzanych przeze nią terapii jest stymulowanie rozwoju mowy dziecka, budowanie słownictwa czynnego i biernego, usprawnianie motoryki narządów mowy, usprawniane funkcji językowych korygowanie wady wymowy. Uczy również dzieci czytać metodą sylabową, co pozwala im na lepszy start w szkole. Najważniejsze jest dla niej holistyczne i indywidualne podejście do pacjenta – należy stymulować wszystkie funkcje poznawcze i je wspierać, aby rozwój dziecka przebiegał harmonijnie. Priorytetem jest, aby Mały Pacjent czuł się komfortowo w gabinecie, dlatego wszystkie prowadzone ćwiczenia mają formę zabawy.

PROPONOWANE ZAJĘCIA:

1.Diagnoza i terapia logopedyczna:

Celem diagnozy logopedycznej jest ustalenie wady wymowy pacjenta oraz określenie przyczyn jej powstania. Spotkanie diagnostyczne pozwala na wskazanie etapu w rozwoju mowy dziecka oraz określenie sprawności artykulatorów (tj. języka, warg, zgryzu, podniebienia) i ich budowy  oraz sprawności słuchowej dziecka (w zakresie słuchu fonemowego oraz fizycznego). W naszym gabinecie po pełnej diagnozie sporządzana jest opinia, która zostaje szczegółowo omówiony z rodzicem/opiekunem dziecka.

Metody wykorzystywane w terapii logopedycznej:

Podczas zajęć stosuję różnorodne metody w terapii logopedycznej min:

 • masaż logopedyczny,
 • metoda miofunkcjonalna
 • trening słuchowy dla pacjentów z ryzykiem zagrożenia CAPD i zdiagnozowanym CAPD ( centralne zaburzenie przetwarzania słuchowego)
 • Webogesty wg.A.Głodowicz- Bojarska,
 • logopedyczne ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, słuchowe,
 • elementy symultaniczno – sekwencyjnej metody nauki czytania J. Cieszyńskiej,
 • pedagogika zabawy,
 • terapia ręki,
 • kinestiotaping,
 • logorytmika,
 • oraz wiele innych

Metody dobieram indywidualnie, podążając za możliwościami dziecka.

2.Diagnoza całościowa KOLD (Karta Oceny Logopedycznej)

Test standaryzowany służący do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka. 

Podczas badania ocenie podlegają następujących obszarach:

A.Rozumienie mowy
B. Nadawanie mowy
C. Reakcje słuchowe
D. Narządy mowy
E. Artykulacja i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia)
F. Umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 roku życia).

Badanie pozwala na sprawną ocenę umiejętności dzieci w wielu obszarach oraz szybkie wykrycie nieprawidłowości.

3.Wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną wg. Prof. Jagody Cieszyńskiej  (METODA KRAKOWSKA)

Wczesna nauka czytania to zajęcia, przygotowanie dla dzieci od 3 roku życia. Pozwala ona na rozwój wszystkich funkcji poznawczych dziecka. Poprzez zabawę dziecko uczy się bezstresowo opanować technikę odczytywania znaczeń, co pozwala w przyszłości na bez stresowe rozpoczęcie nauki w szkole. Zajęcia te ukierunkowane są na stymulację percepcji słuchowej, percepcji wzrokowej, logicznego myślenia, koncentracji i uwagi, myślenia przyczynowo-skutkowego, zachowania linearnego porządku od lewej do prawej.

Zajęcia obejmują także :

– badanie i diagnozę lateralizacji;

– doradztwo logopedyczne i rozwojowe;

– materiały edukacyjne do ćwiczeń w domu;

4. Terapia ręki- wspieranie rozwoju i stymulacja motoryki małej

ZAJĘCIA GRUPOWE 3-4 OS.

Zajęcia dla dzieci borykających się z problemem obniżonego lub podwyższonego napięcia mięśniowego w obrębie kończyn górnych (w tym także tzw. obręczy barkowej) oraz dla wszystkich maluchów, które niechętnie podejmują czynności manualne (wycinanie, malowanie, lepienie z plasteliny, masy solnej, picie z kubka, układanie drobnych przedmiotów itp.).

Program zajęć będzie skierowany również do dzieci u których obserwuje się problem z nauką czynności samoobsługowych (ubieranie, mycie się, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików itp.) oraz do dzieci, które poszukują zbyt mocnego ucisku np. za mocno zaciskają dłonie na zabawkach, czy przedmiotach, siadają na swoich dłoniach, za mocno dotykają innych osób.

Zajęcia będą polegały na przełamywaniu barier sensorycznych wśród dzieci, które unikają dotykania nowych przedmiotów, różnorodnych faktur.

Jeśli zauważyłeś, że twoje dzieci wykonują czynności manualne z niechęcią i niedbale, za szybko lub za wolno, mają problemy z koordynacją obu rąk podczas wykonywania czynności manipulacyjnych rozwiąż swój problem i skorzystaj z zajęć terapii ręki.

5.Elektrostymulacja w logopedii

W logopedii istnieją pacjenci, którzy pomimo licznych ćwiczeń, nie są w stanie samodzielnie wypracować pełnej sprawności narządów artykulacyjnych.  Również w tym przypadku przychodzi z pomocą nowoczesna technologia. Elekrostymulacja niejako zmusza tkanki znajdujące się w aparacie artykulacyjnym do większego wysiłku, a tym samym zdecydowanie usprawnia realizację poszczególnych głosek.

Terapia ta może być stosowana w przypadku:

 • Opóźnionego rozwoju mowy
 • Zaburzeń dyslalicznych
 • Korekcji mowy nosowej oraz po usunięciu 3 migdałka
 • Rehabilitacji chorych z afazją
 • U pacjentów z porażeniem mózgowym
 • U pacjentów z rozszczepem podniebienia i w wielu innych przypadkach

Elektrostymulacja jest często uzupełnieniem leczenia ortodontycznego i logopedycznego.

Zabieg trwa 30 min. i jest bezbolesny. Pacjent odczuwa jedynie przyjemne mrowienie lub nie ma żadnych odczuć. Należy zaznaczyć, że najwyższą skuteczność osiąga się stosując serię 10 lub 20 zabiegów ( w zależności od zaleceń).

6.Kinesiotaping i masaż logopedyczny

Kinesiotaping logopedyczny jest  nowym narzędziem  stosowanym w terapii logopedycznej dzieci oraz dorosłych  z zaburzeniami motorycznymi w obrębie jamy ustnej np. w celu domknięcia ust w przypadku obniżonego napięcia mięśnia okrężnego ust, mięśnia bródkowego, mięśni żuchwy, mięśni policzkowych. Zastosowanie plastrów podczas terapii logopedycznej  doprowadza do wzmocnienie mięśni w obszarze ustno-twarzowym oraz przywrócenie prawidłowych (fizjologicznych) czynności motorycznych takich jak: prawidłowa pozycja spoczynkowa języka, oddychanie nosem, dojrzałe połykanie z językiem znajdującym się na górnych dziąsłach i podniebieniu twardym.

CENNIK

Diagnoza Logopedyczna

PLN 250 Dwa spotkania i wywiad z rodzicem
 •  

Diagnoza KOLD
(Karta oceny logopedycznej)

PLN 300 Badanie standaryzowane
 •  

Terapia logopedyczna

PLN 110 60 minut
 •  

Zajęcia grupowe terapia ręki

PLN 850 Cena za 1 semestr
 •  

Zajęcia grupowe nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyją

PLN 850 Cena za 1 semestr
 •  

Elektrostymulacja w logopedii

PLN 35* *Dodatek do zajęć logopedycznych
 •  

Wydanie pisemnej opinii do przeprowadzenia diagnozy

PLN 60* *Dodatek do zajęć logopedycznych
 •  

Wydanie pisemnej opinii stwierdzającej brak przeciwskazań do podjęcia studiów logopedycznych

PLN 60* *Osoby chcące podjęć studia logopedyczne
 •  

Kinesiotaping i masaż logopedyczny*

PLN 10* *Dodatek do zajęć logopedycznych
 •  

Terapia ręki indywidualna

PLN 90 50 minut zajęć
 •  

NASZ TRENER UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

PATRYCJA SOBAŃSKA

WYKSZTAŁCENIE:

Pani Patrycja ukończyła studia pedagogiczne – wychowanie małego Dziecka, pedagogikę specjalną i surdopedagogikę na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie oraz edukację przedszkolną i wczesnoszkolną na Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

DOŚWIADCZENIE:

Specjalistyczną wiedzę zawdzięcza edukacji, praktyce oraz udziałowi w licznych kursach, webinarach i konferencjach branżowych związanych z pedagogiką M.Montessori i rozwojem Dziecka.

Trening Umiejętności Społecznych TUS

To zajęcia pozwalające dzieciom poprzez zabawę rozwijać swoje kompetencje społeczne potrzebne w codziennym życiu. Umiejętności społeczne nabyte w okresie dzieciństwa decydują o dalszym rozwoju dziecka, a także o jego przyszłości. Dzieci posiadające wysoko rozwinięte kompetencje społeczne nie mają trudności z nawiązywaniem nowych kontaktów, są lubiane wśród rówieśników, łatwiej adaptują się do nowych sytuacji. Wszystko to wpływa z kolei na samoocenę dziecka oraz poczucie własnej wartości.

Trening Umiejętności Społecznych będzie przeprowadzany w formie regularnych spotkań, raz w tygodniu, w tej samej grupie 3-4 uczestników. Systematyczność zajęć i niezmienność grupy są ważne, by uczestnicy czuli się bezpiecznie i mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności w środowisku, któremu ufają.

Zajęcia prowadzą w specjalnie dobranych grupach certyfikowani trenerzy:
oligofrenopedagog Gabriela Podsowińska i psycholog Ewelina Pajor. 

Cele warsztatów:

 • zwiększenie umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami i dorosłymi w różnych sytuacjach
 • współpraca z innymi podczas zabawy i pracy
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • budowanie pozytywnego obrazu „JA”
 • zdobywanie umiejętności wyrażania własnych emocji
 • zdobywanie umiejętności dostrzegania i prawidłowego rozpoznawania emocji innych osób
 • uczenie się sposobów odreagowywania napięć emocjonalnych

Trening Umiejętności Społecznych to jedna z najskuteczniejszych terapii wspierających rozwój, łagodzących lub zapobiegających problemom emocjonalnym. Pomaga też radzić sobie z trudnościami pojawiającymi się w zachowaniach u dzieci i młodzieży.
Dzieci uczestniczące w TUS przechodzą swoistego rodzaju trening, który wspiera umiejętności potrzebne na co dzień, w wielu sytuacjach związanych z przebywaniem w różnych grupach społecznych. Podczas TUS dzieci i młodzież zdobywają umiejętności komunikacji, począwszy od nauki przedstawiania się i prowadzenia przyjaznych rozmów, poprzez opowiadanie o sobie, aktywne słuchanie, po umiejętność samokontroli i okazywania szacunku innym. Umiejętności społeczne, których uczy TUS, to też bardzo istotna w naszym życiu umiejętność rozpoznawania własnych emocji, radzenia sobie z nimi, radzenie sobie z lękiem, stresem. To również okazywanie zainteresowania uczuciami innych. TUS uczy też jaką postawę przyjąć w sytuacji zachowań prowokujących i agresywnych ze strony innych. Jak poradzić sobie z odrzuceniem i wykluczeniem. Pod tym hasłem mamy też umiejętności pokonywania trudności, asertywność, cierpliwość, rozwiązywanie problemów, także w grupie, umiejętność współzawodnictwa, wytrwałość.

Regularne uczestnictwo w TUS poprawia funkcjonowanie społeczne. Umiejętności społeczne są bardzo ważne w codziennym życiu, nierzadko to od nich zależy nasz sukces nie tylko towarzyski, ale też zawodowy.

Konsultacje z psychologiem

Na konsultacje z psychologiem zapraszamy Rodziców, którzy borykają się z wątpliwościami lub niepokojem dotyczącymi funkcjonowania Dziecka w różnych obszarach życia (zachowania lub emocje Dzieci, trudności w przedszkolu lub w relacjach z rówieśnikami).  W trakcie spotkania doświadczony psycholog-praktyk udzieli niezbędnych informacji, wskazówek  oraz pokieruje dalszą pracą z Dzieckiem, ewentualnie zaproponuje formy pomocy lub interwencji.