PORADNIA

Poradnia psychologiczno - pedagogiczno - logopedyczna Avalon

W Przedszkolu rozpoczyna swoją działalność Niepubliczna Poradnia psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczna Avalon.

Zadania logopedy w przedszkolu

Logopedia jest „nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku”.

Zadaniem logopedy jest zapobieganie zaburzeniom mowy (profilaktyka), rozpoznawanie (diagnoza) oraz usuwanie wad wymowy w trakcie terapii logopedycznej.

 Obejmuje też oddziaływanie na psychikę w celu wytworzenia właściwego stosunku do wady mowy i zapobiegania ujemnemu jej wpływowi na kontakty interpersonalne oraz kształtowanie osobowości.

Logopedyczne badania przesiewowe

Zadaniem przesiewowego badania mowy jest:
 – obserwacja sposobu komunikacji dziecka z otoczeniem z
odniesieniem do możliwości dziecka na danym etapie rozwoju;
 – określenie występujących barier komunikacyjnych;
 – wstępne rozpoznanie ewentualnych nieprawidłowości w mowie dziecka;
 – wskazanie do prowadzenia regularnej terapii narządu mowy

Trening Umiejętności Społecznych TUS

To zajęcia pozwalające dzieciom poprzez zabawę rozwijać swoje kompetencje społeczne potrzebne w codziennym życiu. Umiejętności społeczne nabyte w okresie dzieciństwa decydują o dalszym rozwoju dziecka, a także o jego przyszłości. Dzieci posiadające wysoko rozwinięte kompetencje społeczne nie mają trudności z nawiązywaniem nowych kontaktów, są lubiane wśród rówieśników, łatwiej adaptują się do nowych sytuacji. Wszystko to wpływa z kolei na samoocenę dziecka oraz poczucie własnej wartości.

Trening Umiejętności Społecznych będzie przeprowadzany w formie regularnych spotkań, raz w tygodniu, w tej samej grupie 3-4 uczestników. Systematyczność zajęć i niezmienność grupy są ważne, by uczestnicy czuli się bezpiecznie i mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności w środowisku, któremu ufają.

Zajęcia prowadzą w specjalnie dobranych grupach certyfikowani trenerzy:
oligofrenopedagog Gabriela Podsowińska i psycholog Ewelina Pajor. 

Cele warsztatów:

  • zwiększenie umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami i dorosłymi w różnych sytuacjach
  • współpraca z innymi podczas zabawy i pracy
  • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  • budowanie pozytywnego obrazu „JA”
  • zdobywanie umiejętności wyrażania własnych emocji
  • zdobywanie umiejętności dostrzegania i prawidłowego rozpoznawania emocji innych osób
  • uczenie się sposobów odreagowywania napięć emocjonalnych

Trening Umiejętności Społecznych to jedna z najskuteczniejszych terapii wspierających rozwój, łagodzących lub zapobiegających problemom emocjonalnym. Pomaga też radzić sobie z trudnościami pojawiającymi się w zachowaniach u dzieci i młodzieży.
Dzieci uczestniczące w TUS przechodzą swoistego rodzaju trening, który wspiera umiejętności potrzebne na co dzień, w wielu sytuacjach związanych z przebywaniem w różnych grupach społecznych. Podczas TUS dzieci i młodzież zdobywają umiejętności komunikacji, począwszy od nauki przedstawiania się i prowadzenia przyjaznych rozmów, poprzez opowiadanie o sobie, aktywne słuchanie, po umiejętność samokontroli i okazywania szacunku innym. Umiejętności społeczne, których uczy TUS, to też bardzo istotna w naszym życiu umiejętność rozpoznawania własnych emocji, radzenia sobie z nimi, radzenie sobie z lękiem, stresem. To również okazywanie zainteresowania uczuciami innych. TUS uczy też jaką postawę przyjąć w sytuacji zachowań prowokujących i agresywnych ze strony innych. Jak poradzić sobie z odrzuceniem i wykluczeniem. Pod tym hasłem mamy też umiejętności pokonywania trudności, asertywność, cierpliwość, rozwiązywanie problemów, także w grupie, umiejętność współzawodnictwa, wytrwałość.

Regularne uczestnictwo w TUS poprawia funkcjonowanie społeczne. Umiejętności społeczne są bardzo ważne w codziennym życiu, nierzadko to od nich zależy nasz sukces nie tylko towarzyski, ale też zawodowy.

Konsultacje z psychologiem

Na konsultacje z psychologiem zapraszamy Rodziców, którzy borykają się z wątpliwościami lub niepokojem dotyczącymi funkcjonowania Dziecka w różnych obszarach życia (zachowania lub emocje Dzieci, trudności w przedszkolu lub w relacjach z rówieśnikami).  W trakcie spotkania doświadczony psycholog-praktyk udzieli niezbędnych informacji, wskazówek  oraz pokieruje dalszą pracą z Dzieckiem, ewentualnie zaproponuje formy pomocy lub interwencji.