MONTESSORI

Nasza filozofia

Maria Montessori

„Dziecko, które naprawdę pokochało swoje otoczenie i wszystkie żyjące stworzenia, które odkryło radość i entuzjazm w pracy, daje nam powód, by mieć nadzieję… nadzieję na pokój w przyszłości.”                                                                                                                                       Dr Maria Montessori

Maria Montessori (1870-1952) włoska lekarka oraz twórczyni metody Montessori. W 1896 roku, jako pierwsza kobieta, skończyła medycynę na Uniwersytecie Rzymskim, zostając tym samym 16. kobietą lekarką w całych Włoszech. Po studiach Maria rozpoczęła pracę w klinice psychiatrycznej Uniwersytetu Rzymskiego.
Katarzyna Zwierzchowska, dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji Montessori w Warszawie „Maria Montessori miała niezwykły dar obserwacji i wyciągania wniosków. Nie mając narzędzi, jakimi obecnie dysponuje nauka, 100 lat temu stworzyła metodę, której słuszność teraz potwierdza współczesna neurobiologia. I chyba właśnie na tym polega jej fenomen”.

Pedagogika Montessori

Doceniana i uznana na całym świecie metoda wychowania i nauczania Dzieci zdrowych i z deficytami rozwojowymi, bazująca na bardzo dobrej znajomości rozwoju Dziecka. Pedagogika Marii Montessori wspiera spontaniczny i twórczy rozwój aktywności podopiecznych.
Rozwój Dziecka, dzięki pedagogice Montessori ma miejsce na każdej płaszczyźnie: fizycznej, duchowej, kulturowej i społecznej. Wspierana jest również spontaniczna i twórcza aktywność Dzieci.
Pedagogika Montessori wspomaga kształtowanie indywidualnych cech osobowości oraz formowanie prawidłowego charakteru, pozyskiwanie wiedzy, zdolności szkolnych i chęci współdziałania.
Dzieci, w szczególności te poniżej 6 roku życia, mają wrodzoną drogę rozwoju psychologicznego.
Maria Montessori bazując na swoich spostrzeżeniach wierzyła, że Dzieci, które mają prawo do swobodnego wyboru w otoczeniu do tego przystosowanym będą spontanicznie dążyły do optymalnego rozwoju.
Każdy człowiek ma wrodzone pewne tendencje
tj.: abstrakcję, aktywność, komunikację, dokładność, odkrywczość, manipulację środowiskiem, porządek, bystrość, powtarzanie, samodoskonalenie, pracę (inaczej celową aktywność). Dobór odpowiedniego sposobu nauczania umożliwia skuteczniejszy rozwój Dziecka już bardzo wczesnym wieku, co przygotowuje go do dorosłego życia.

 

Materiał Montessori

Sale w przedszkolu wyposażone są w specjalistyczny materiał Montessori. Każda z sal ma własny, przynależny do grupy zestaw materiałów (tzn. przedszkole jest zaopatrzone w trzy zestawy takich samych lub podobnych materiałów). Główny surowiec, z jakiego wykonane są pomoce naukowe to drewno, papier i naturalne tkaniny. Staramy się ograniczyć plastikowe przedmioty do absolutnego minimum. Najważniejszym zadaniem materiałów jest „nauka przez zabawę”  – Dziecko bawiąc się nimi uczy się i rozwija bardzo konkretne umiejętności – są to dziedziny takie jak życie codzienne, matematyka, geografia, język. Pomoce te to przedmioty wykonane starannie i z dbałością o detale – kontakt z nimi sprzyja rozwojowi zmysłu estetycznego i poczuciu smaku Dziecka. Na początku Dziecko dostaje wskazówki i instrukcję od nauczyciela – jak korzystać z materiału, następnie Dziecko kontynuuje pracę samodzielnie, bez zbędnej ingerencji nauczyciela.