Dołącz do zespołu!

Zapraszamy pedagogów do pracy w w naszym przedszkolu. Możliwość dołączenia do grupy polskiej lub dwujęzycznej polsko-angielskiej.

Opis stanowiska:

Praca w nowoczesnej i rozwojowej placówce w grupie przedszkolnej . Praca wyłącznie w asyście nauczycieli wychowania przedszkolnego i/lub pedagogów z kwalifikacjami logopedy, psychologa, oligofrenopedagoga. Przedszkole specjalizuje się w pedagogice M.Montessori, ale przyjmuje również osoby bez doświadczenia i wykształcenia w tym zakresie. Każdy pracownik ma możliwość odbycia szkolenia z zakresu tej pedagogiki w najlepszych jednostkach szkoleniowych w Polsce. Niezależnie od tego oferujemy możliwość finansowania szeregu innych szkoleń.

Wymagania:

– uprawnienia pedagogiczne do pracy w przedszkolu: studia w zakresie pedagogiki     
  przedszkolnej, psycholog, logopeda, oligofrenopedagog lub specjalista integracji sensorycznej      lub osoba w trakcie zdobywania uprawnień
– wysoka kultura osobista, cierpliwość i zaangażowanie
– pasja i powołanie do pracy z dziećmi
– mile widziane będzie doświadczenie w zawodzie 
– dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem bądź
  uprawnienia do prowadzenia lektoratów
– atutem będą wszelkie uzdolnienia: muzyczne, plastyczne, umiejętność gry na instrumencie

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
– pracę w młodym i energicznym zespole w spełniającej najwyższe standardy placówce
– konkurencyjne warunki finansowe
– elastyczne godziny pracy
– wsparcie specjalistów
– możliwość udziału w szkoleniach i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym kursów
   i studiów podyplomowych
– duże możliwości rozwoju osobistego i zawodowego

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i odwiedzin przedszkola.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Niepubliczne Przedszkole Avalon Montessori z siedzibą w Krakowie przy ul. Sodowej 42 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”. 

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą. 

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż miesiąc dni od momentu aplikacji na stanowisko pracy.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.