POZNAJ

NASZĄ OFERTĘ

Bogata oferta naszego Przedszkola sprawia, że czas,
który Dziecko spędza u nas jest czasem nauki i zabawy, czyli połączeniem inwestycji w rozwój oraz czystej radości płynącej z dzieciństwa.

A70A1090_04
[MISJA]

PRZEDSZKOLE

Naszym głównym celem jest wychowanie samodzielnego, wierzącego we własne siły, niezależnego w myśleniu oraz działaniu człowieka. Wraz z Państwem przygotowujemy Dzieci do życia pełnego radości i sukcesów.

Zasady pracy naszego przedszkola:
– grupy mieszane wiekowo – starsze Dzieci uczą się dbania o młodsze, młodsze uczą się przez obserwację starszych
– indywidualne podejście do każdego Dziecka – stworzenie mu optymalnych warunków do rozwoju cech charakteru i zdolności
– rozwijanie samodzielności Dziecka – od pierwszych dni pobytu w przedszkolu np. do obiadu Dzieci same nakrywają stoliki i sprzątają po sobie
– szczególne formy pracy: praca własna, wolny wybór materiału, miejsca pracy, tempa pracy, ćwiczenia koncentracji, lekcje ciszy pokojowe rozwiązywanie problemów
– Dzieci uczą się nazywania i wyrażania emocji, współdziałania z innymi
– nauka wzajemnej pomocy, a nie egoistycznej rywalizacji
– nauka szacunku dla siebie i innych, dbałości o rzeczy własne, przedszkolne i innych
– kompleksowe wsparcie harmonijnego rozwoju Dziecka poprzez współpracę nauczycieli ze specjalistami: logopedą, psychologiem, pedagogiem, pediatrą, fizjoterapeutą propozycja wspólnych działań integrujących Dzieci i Rodziców (wspólne przedstawienia, pikniki, dni rodziny)

WYDARZENIA CYKLICZNE

W ramach zajęć edukacyjnych w roku szkolnym przewidziane są imprezy i wydarzenia cykliczne. 

PREORIENTACJA ZAWODOWA

Raz w miesiącu przedszkole odwiedzają przedstawiciele wybranego zawodu prezentując Dzieciom na czym polega ich praca.

WARSZTATY PODRÓŻNICZE

Cykliczne wydarzenie, podczas którego podróżnicy, pasjonaci zagranicznych kultur przybliżają dzieciom obyczaje i tradycje wybranego państwa / regionu. Prezentują przedmioty codziennego użytku, stroje, instrumenty.

WYCIECZKI

Organizujemy min. 4 wycieczki w roku – są to wyjście do muzeum, do teatru, wydarzenie na świeżym powietrzu, wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego, wycieczka do restauracji. 

WARSZTATY OKOLICZNOŚCIOWE

W nawiązaniu do kalendarza świąt i wydarzeń w ciągu roku organizujemy warsztaty, na które zapraszamy Dzieci oraz Was Rodzice. Jest to doskonała okoliczność na spędzenie czasu razem ze swoimi Dziećmi oraz na lepsze poznanie innych Dzieci oraz Rodziców. 

PLAN DNIA

Plan dnia jest dostosowany do potrzeb rozwojowych Dzieci w wieku 2,5 – 6 lat.
W zależności od specyfiki grupy i potrzeb Dzieci plan dnia może nieznacznie różnić się od prezentowanego.

7:30 - 8:30

8:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:30

12:30 - 13:15

13:15 - 13:30

13:30 - 14:00

15:45 - 17:30

14:00 - 15:45

Poranne zajęcia. Dzieci schodzą się do przedszkola. Jest to czas na pielęgnowanie kwiatów, karmienie przedszkolnych zwierząt i swobodne aktywności w otoczeniu. Nauczyciele prowadzą rozmowy z Dziećmi. Dzieci podejmują interakcje ze sobą nawzajem i spokojne witają budzący się dzień.

Pierwsza praca własna z Materiałem Montessori. Jest to czas, kiedy Dzieci pracują z materiałem Montessori w specjalnie przygotowanym otoczeniu tj. w kącikach z materiałem z danego działu, wybierając swobodnie czas i miejsce pracy, a także formę. Uczą się i nabywają kolejne kompetencje, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Każde Dziecko może pracować z nauczycielem lub z innym Dzieckiem, w małej grupie, albo samodzielnie. Nauczyciele instruują Dzieci jak pracować z danym materiałem i prowadzą obserwacje ich zainteresowań budując indywidualne plany rozwoju.

W tym samym czasie dzieci przygotowują oraz spożywają śniadanie wydane formie stołu szwedzkiego. W każdej sali znajduje się wyznaczone miejsce do jedzenia śniadania i podwieczorku (tzw. stolik śniadaniowy). Dzieci są niezależne i mogą jeść wtedy, kiedy są głodne, mogą zjeść tyle, ile potrzebują, mogą zjeść posiłek więcej niż jeden raz, jeśli tylko czują głód.

Pierwsze zajęcia dydaktyczne na kręgu. Jest to czas, kiedy Dzieci mają okazję spotkać się w grupie. Zajęcia edukacyjno-wychowawcze prowadzone są przez nauczyciela dla całej grupy i przedstawione w jak najbardziej interesujący sposób dla Dzieci przy użyciu wielu pomocy i akcesoriów, zgodnie z podstawą programową dotyczącą wychowania przedszkolnego oraz planem dydaktycznym przygotowanym przez wychowawców grup. W tym czasie Dzieci odbywają lekcję ciszy, śpiewają piosenki. Jest to również czas, kiedy Dzieci uczą się decydować o ważnych dla grupy sprawach, podejmują nowe, trudne tematy, rozmawiają o zasadach, rozwiązują konflikty.

Pobyt na świeżym powietrzu. Wspólny spacer po okolicy lub zabawa w ogrodzie i na placu zabaw, w razie smogu lub niepogody: zabawy w grupie i zajęcia organizowane przez nauczyciela (plastyczne, muzyczne, ruchowe, logopedyczne).

Wspólny obiad dwudaniowy. Każde Dziecko je tyle, ile potrzebuje. Po obiedzie Dzieci same sprzątają po sobie.

Relaksacja. Odpoczynek lub drzemka, czytanie i oglądanie książek, słuchanie muzyki. Swobodny czas na rozwijanie indywidualnych zainteresowań poszczególnych Dzieci.

Drugie zajęcia dydaktyczne na kręgu. Jest to czas, kiedy Dzieci mają okazję spotkać się w grupie.

Druga praca własna z Materiałem Montessori.  Zajęcia indywidualne i grupowe organizowane przez nauczyciela.

Po godzinie 15:00 wydawany jest podwieczorek. Dzieci indywidualnie decydują o porze jego konsumpcji.

Czas własny i rozchodzenie się Dzieci. Kontynuacja pracy dydaktyczno-wychowawczej. Zajęcia zorganizowane: plastyczne, muzyczne, ruchowe, logopedyczne oraz zabawy według inwencji Dzieci: gry dydaktyczne, zręcznościowe,  stolikowe.

Dzieci łączą się w oddział zbiorczy (jedną grupę) w godzinach 7:30-8:00 i 17:00-17:30.
Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej MEN:
Język angielski z lektorem: dwa razy w tygodniu w godzinach pracy własnej
Rytmika z muzykologiem: raz w tygodniu w godzinach pracy własnej
Wychowanie fizyczne: raz w tygodniu w godzinach pracy własnej
Zajęcia ze sztuki odbywają się raz w tygodniu w godzinach pracy własnej
Grupowe i indywidualne (Dzieci ze wspomaganiem rozwoju lub indywidualnym planem edukacyjno-terapeutycznym) zajęcia logopedyczne,
psychologiczne i terapeutyczne odbywają się regularnie w godzinach pracy własnej, w ramach badań przesiewowych i w razie takiej konieczności. 

PLAN DNIA

Plan dnia jest dostosowany do potrzeb rozwojowych Dzieci w wieku 3,5 – 6 lat.

7:30-8:30
Poranne zajęcia. Dzieci schodzą się do przedszkola. Jest to czas na pielęgnowanie kwiatów, karmienie przedszkolnych zwierząt i swobodne aktywności w otoczeniu. Nauczyciele prowadzą rozmowy z Dziećmi. Dzieci podejmują interakcje ze sobą nawzajem i spokojne witają budzący się dzień.

8:30–11:00
Pierwsza praca własna z Materiałem Montessori. Jest to czas, kiedy Dzieci pracują z materiałem Montessori w specjalnie przygotowanym otoczeniu tj. w kącikach z materiałem z danego działu, wybierając swobodnie czas i miejsce pracy, a także formę. Uczą się i nabywają kolejne kompetencje, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Każde Dziecko może pracować z nauczycielem lub z innym Dzieckiem, w małej grupie, albo samodzielnie. Nauczyciele instruują Dzieci jak pracować z danym materiałem i prowadzą obserwacje ich zainteresowań budując indywidualne plany rozwoju.

W tym samym czasie dzieci przygotowują oraz spożywają śniadanie wydane formie stołu szwedzkiego. W każdej sali znajduje się wyznaczone miejsce do jedzenia śniadania i podwieczorku (tzw. stolik śniadaniowy). Dzieci są niezależne i mogą jeść wtedy, kiedy są głodne, mogą zjeść tyle, ile potrzebują, mogą zjeść posiłek więcej niż jeden raz, jeśli tylko czują głód.

11:00-11:30
Pierwsze zajęcia dydaktyczne na kręgu. Jest to czas, kiedy Dzieci mają okazję spotkać się w grupie. Zajęcia edukacyjno-wychowawcze prowadzone są przez nauczyciela dla całej grupy i przedstawione w jak najbardziej interesujący sposób dla Dzieci przy użyciu wielu pomocy i akcesoriów, zgodnie z podstawą programową dotyczącą wychowania przedszkolnego oraz planem dydaktycznym przygotowanym przez wychowawców grup. W tym czasie Dzieci odbywają lekcję ciszy, śpiewają piosenki. Jest to również czas, kiedy Dzieci uczą się decydować o ważnych dla grupy sprawach, podejmują nowe, trudne tematy, rozmawiają o zasadach, rozwiązują konflikty.

11:30-12:30
Pobyt na świeżym powietrzu. Wspólny spacer po okolicy lub zabawa w ogrodzie i na placu zabaw, w razie smogu lub niepogody: zabawy w grupie i zajęcia organizowane przez nauczyciela (plastyczne, muzyczne, ruchowe, logopedyczne).

12:30-13:15
Wspólny obiad dwudaniowy. Każde Dziecko je tyle, ile potrzebuje. Po obiedzie Dzieci same sprzątają po sobie.

13:15-13:30
Relaksacja. Odpoczynek lub drzemka, czytanie i oglądanie książek, słuchanie muzyki. Swobodny czas na rozwijanie indywidualnych zainteresowań poszczególnych Dzieci.

13:30–14:00
Drugie zajęcia dydaktyczne na kręgu. Jest to czas, kiedy Dzieci mają okazję spotkać się w grupie.

14:00–15:45
Druga praca własna z Materiałem Montessori.  Zajęcia indywidualne i grupowe organizowane przez nauczyciela.  Po godzinie 15:00 wydawany jest podwieczorek. Dzieci indywidualnie decydują o porze jego konsumpcji.

15:45–17:30
Czas własny i rozchodzenie się Dzieci. Kontynuacja pracy dydaktyczno-wychowawczej. Zajęcia zorganizowane: plastyczne, muzyczne, ruchowe, logopedyczne oraz zabawy według inwencji Dzieci: gry dydaktyczne, zręcznościowe,  stolikowe.

Dzieci łączą się w oddział zbiorczy (jedną grupę) w godzinach 7:30-8:00 i 17:00-17:30.
Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej MEN:
Język angielski z lektorem: dwa razy w tygodniu w godzinach pracy własnej
Rytmika z muzykologiem: raz w tygodniu w godzinach pracy własnej
Wychowanie fizyczne: raz w tygodniu w godzinach pracy własnej
Zajęcia ze sztuki odbywają się raz w tygodniu w godzinach pracy własnej
Grupowe i indywidualne (Dzieci ze wspomaganiem rozwoju lub indywidualnym planem edukacyjno-terapeutycznym) zajęcia logopedyczne,
psychologiczne i terapeutyczne odbywają się regularnie w godzinach pracy własnej, w ramach badań przesiewowych i w razie takiej konieczności. 

ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia dodatkowe są opcjonalne, ich koszt to 20-40 zł za godzinę dydaktyczną.

CERAMIKA

AKADEMIA INŻYNIERA Z KLOCKAMI LEGO

TANIEC

PIANINO

PIŁKA NOŻNA

JUDO

TENIS

POSILKI
[POSIŁKI]

KATERING

Dietę dostarcza nam katering „Karmnik”. Współpracujemy od 3 lat, dzięki wzajemnym staraniom i komunikacji staramy się zapewnić wyżywienie na najwyższym poziomie.

CENNIK


PAKIET 1 DZIECKO

1400 miesięcznie
  • wpisowe 690zł
  • umowa na rok 2023/2024
stabilnie


PAKIET RODZEŃSTWO

1200 miesięcznie
  • wpisowe 690zł
  • oferta dla drugiego Dziecka
wydajnie


PAKIET PÓŁ DNIA

1200 miesięcznie
  • wpisowe 690zł
  • oferta na 5h pobytu Dziecka dziennie
elastycznie

Zasady REKRUTACJI

Zapisy do przedszkola trwają cały rok w miarę dostępności miejsc. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola ma rodzeństwo Dzieci już uczęszczających.
Zapraszamy na spotkanie zapoznawcze na którym oprowadzimy Państwa po budynku Przedszkola i zaprezentujemy szczegółowo ofertę.
Cenimy sobie osobisty kontakt z Rodzicami i możliwość poznania Dzieci przed przyjęciem do Przedszkola. Dzięki temu możemy bardziej wsłuchać się
w potrzeby Dziecka oraz lepiej poznać Państwa oczekiwania.

Jeżeli są Państwo zdecydowani zachęcamy do wypełnienia formularza aplikacyjnego do naszego przedszkola.
Formularz jest umieszczony na platformie LiveKid, która służy nam do komunikacji z Rodzicami. 
Wypełnienie formularza jest niezobowiązujące i nie jest jednoznaczne z przyjęciem Dziecka do przedszkola.