Image module

PEDAGOGIKA MONTESSORI

Rozwój dziecka, dzięki pedagogice Montessori ma miejsce na każdej płaszczyźnie: fizycznej, duchowej, kulturowej i społecznej. Wspierana jest również spontaniczna i twórcza aktywność dzieci.

Pedagogika Montessori wspomaga kształtowanie indywidualnych cech osobowości oraz formowanie prawidłowego charakteru, pozyskiwanie wiedzy, zdolności szkolnych i chęci współdziałania.

Dzieci, w szczególności te poniżej 6 roku życia, mają wrodzoną drogę rozwoju psychologicznego. Maria Montessori bazując na swoich spostrzeżeniach wierzyła, że dzieci, które mają prawo do swobodnego wyboru w otoczeniu  do tego przystosowanym będą spontanicznie dążyły do optymalnego rozwoju.

Każdy człowiek ma wrodzone pewne tendencje tj.: abstrakcję, aktywność, komunikację, dokładność, odkrywczość, manipulację środowiskiem, porządek, bystrość, powtarzanie, samodoskonalenie, pracę (inaczej celową aktywność). Dobór odpowiedniego sposobu nauczania umożliwia skuteczniejszy rozwój dziecka już bardzo wczesnym wieku, co przygotowuje go do dorosłego życia.

powrót